Pelex BiH
Nekretnine - Bihac

PELEX DOO BIHAĆ

ADRESA:
BOSANSKIH ŠEHIDA BB
77000 BIHAĆ, BiH
MOB:
+387 061 195 252
+387 060 32 20 356
+387 037 351 594
WEB:
www.pelex.ba

PELEX doo Bihać - PROJEKTI

Pelex doo Bihać nudi domaćim i stranim investitorima mogućnost da investiraju u sigurne poslove sa garancijom uspjeha i povrata uloženih sredstava.

Projekti su bazirani na pokretanju novih poslovnih ideja u domeni drvnog sektora, ali i sektora nekretnina, proizvodnje bioenergenata, obnovljivim izvorima energije i zaštite okoliša.

Aktuelni projekat firme Pelex doo je pokretanje pilane i proizvodnje euro i jednokratnih paleta na lokaciji poslovne zone u Bosanskom Petrovcu. Za više informacije o ovom projektu klinite na prezentaciju ispod.

PELEX doo Bihać - PREZENTACIJA

B
O
S
A
N
S
K
I

E
N
G
L
E
S
K
I

A
R
A
P
S
K
I

Copyright © 2014 - 2019 PELEX doo Bihać - Facebook   | |   Web Design - MAAG-Projekt d.o.o.